Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Атестація старост: правова основа та деякі особливості проведення

В одній із статей Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ще сьогодні можна побачити, що старости, так само як і сільські, селищні, міські голови, секретарі відповідних рад та деякі інші посади не підлягають атестації (частина друга статті 17). Втім, у разі набуття чинності нещодавно проголосованого законопроєкту №4535, посада старости вже не належатиме до переліку посад, визначеного вказаним вище приписом, і кожному старості рано чи пізно доведеться проходити атестацію. Враховуючи, що результати атестації можуть мати для старости неабияке значення для подальшого проходження служби в місцевому самоврядуванні, давайте спробуємо розібратися з деякими базовими речами, що стосуються атестації та з’ясувати їх правовий і процедурний зміст, а також деякі інші дотичні моменти.

У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон №2493-ІІІ) питанням атестації посадових осіб місцевого самоврядування присвячено лише одну статтю (Стаття 17. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування). Втім, вона у своєму складі налічує десять окремих норм, одна з яких є відсильною.

Частина перша визначила, що з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, останні один раз на 4 роки підлягають атестації. Виняток складають ті посади, вичерпний перелік яких визначено наступною нормою, тобто частиною другою статті 17 Закону №2493-ІІІ. До них належать сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

Атестацію старост, як і інших посадових осіб місцевого самоврядування, має проводити атестаційна комісія, яка створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради. Простими словами, голова громади видає розпорядження, яким визначає кількісний та персональний склад атестаційної комісії, яку обов’язково має очолювати секретар відповідної ради.

Що стосується роботи атестаційної комісії, то вона з-поміж інших засад своєї діяльності має керуватися й принципом гласності. Зокрема, це означає, що кожен староста має право попередньо ознайомитися з матеріалами своєї атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про його атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському голові протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

За результатами атестації кожна атестаційна комісія зобов’язана зробити один із таких висновків:

● про відповідність займаній посаді;

●про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо);

● про невідповідність займаній посаді.

  • ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові:

■ визнати посадову особу атестованою;

■ призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

■ зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

■ перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

  • ВАРТО ЗНАТИ! Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою. Цей припис вказує на те, що у кожній територіальній громаді має бути власне положення про проведення атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування. Зазвичай, такі положення затверджуються розпорядженнями сільських, селищних, міських голів.

Для полегшення процесу підготовки текстів відповідних положень про проведення атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування свого часу Кабінет Міністрів України на виконання припису частини десятої статті 17 Закону №2493-ІІІ своєю постановою від 26.10.2001 р. №1440 затвердив Типове положення про проведення атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування (далі – Типове положення).

Що стосується самого Типового положення, то у його тексті, є один досить примітний припис, який переконує у тому, що у кожній територіальній громаді варто прийняти поруч із Положенням про старосту ще один локальний нормативний акт, який додатково унормовував би службову діяльність старост. Зверніть увагу, що у пункті 1 Типового положення сказано: «З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (далі - посадові особи) один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради».

Тому, якщо у вашій територіальній громаді ще не підготовлено і не затверджено Посадову інструкцію старости, слід подбати про те, щоб цей місцевий нормативний акт найближчим часом все ж таки з’явився. Його наявність не лише унормує низку питань, які сьогодні здебільшого вирішуються керівництвом громади в ручному режимі, але й визначить ті професійні орієнтири, за якими в ході найближчої атестації оцінюватиметься ефективність службової діяльності кожного старости. Те ж саме стосується й положення про проведення атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Автор: Врублевський Олександр,                                                                                                                                    експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад 


Залишити своє запитання чи коментар:

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.