Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Декілька тез про ухвалений законопроект №4535

Ну що ж, нарешті сталося те, що мало відбутися щонайменше напередодні місцевих виборів 25 жовтня минулого року. Втім, як казав свого часу перший Президент України: «маємо те, що маємо». Місцеве самоврядування нарешті отримало довгоочікувані зміни, які дозволять багатьом громадам зрушитися з мертвої точки принаймні в площині діяльності старост та утворення територіальної основи для їх діяльності – старостинських округів. Не буду аналізувати усі норми законопроекту, що були підготовлені до другого читання, зупинюся лише на деяких, передусім на тих, які, на мій погляд, є найбільш актуальними для старост.

1. Представницька функція у старост залишається, не зважаючи на ту обставину, що із першого пункту повноважень старости зникло словосполучення «представляє інтереси жителів …». Нове формулювання повноваження старости із текстом «1) уповноважений сільською, селищною, міською радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;» своїм змістом, на мою думку, не лише посилює, але й конкретизує представницьку функцію старости завдяки саме його діям як різновидом активної поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

2. Старостинський округ отримав нормативно закріплену мінімальну кількість жителів, які мають проживати на його території. Частина 4 нової редакції статті 54-1 визначила, що «Старостинський округ утворюється відповідною сільською, селищною, міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади.». Втім, деякі інші не менш важливі питання, що стосуються утворення старостинських округів залишилися й надалі не унормованими. Передусім, це питання максимальної кількості жителів в одному старостинському окрузі. Адже, з точки зору зручності отримання низки послуг для жителя територіальної громади, який проживає не у центральній садибі, надто великий за кількістю жителів старостинський округ представляє більшу загрозу, аніж той, у якому проживатимуть, наприклад 200 чи 300 жителів.

Населені пункти, які належать до міських і не є адміністративними центрами громад хоча і отримали право на старосту, однак, зважаючи на кількість жителів у деяких з них, один староста на 6-20 тис. жителів – це просто нереально (більш детально про старостинські округи в міських населених пунктах можна ознайомитися тут).

3.  Статтю 79-1. Дострокове припинення повноважень старости та загальний припис частини 6 статті 54-1 про те, що повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради хоча і виключили, однак староста від необґрунтованого звільнення більш захищеним не став. Для того, щоб у голів громад апріорі не було спокуси змінювати на посаді старост, наприклад, через нелояльність чи інші власні суб’єктивні сприйняття, на мою думку, має бути на законодавчому рівні визначено не лише вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень старости, але й суб’єктів, які мають право ініціювати перед радою питання про дострокове припинення старостою повноважень. Наприклад, ними могли би бути голова громади, визначена кількість депутатів ради громади та жителів відповідного старостинського округу (в абсолютних цифрах чи у відсотках).

4. Голова громади тепер не зможе вносити в раду кандидатуру на посаду старости в один і той же старостинський округ по декілька разів, якщо депутати ради таку кандидатуру раніше не підтримали. Один із приписів нової редакції статті 54-1 визначив, що «Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана сільською, селищною, міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської, селищної, міської ради.».

5. Староста тепер звітуватиме не лише пере радою, яка його затвердила, але й перед жителями відповідного старостинського округу. Зокрема, частина 6 нової редакції статті 54-1 визначила: «Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений сільською, селищною, міською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про старосту.».

6. Посаду старости з шостої категорії посад було перенесено до п'ятої категорії посад, Це означає, що посада старости стала рівнозначною таким посадам в органах місцевого самоврядування громади як:

- керівники відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських рад;

- заступники міських, сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради;

- секретарі міських, сільських, селищних рад.

7. Посаду старости виключено з переліку осіб, які не підлягають атестації (частина друга статті 17 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування"). Це означає, що старости як виборні посадові особи не за процедурою місцевих виборів, вимушені будуть регулярно проходити службову атестацію.

Остаточний аналіз внесених змін до правового статусу старости буде проведено вже після офіційного оприлюднення відповідних змін. А зараз можна зробити висновок про те, що якусь частину довгоочікуваних від законопроекту №4535 змін доведеться шукати вже у проекті нової редакції закону про місцеве самоврядування, оскільки автори вказаного законопроекту неодноразово наголошували, що він буде здебільшого технічним і щоб його швидше можна було ухвалити, просили не сильно «засипати» правками.  

 Автор: Врублевський Олександр,                                                                                                                                   експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад 


Залишити своє запитання чи коментар:

  • Дякуємо, Олександре за змістовність тлумачення тез закону про старост. Думаю, що в багатьох старост були запитання, на які вони знайшли відповідь у вашій статті. Будемо чекати офіційного оприлюднення закону і продовжуємо працювати на благо наших громад. Як би там не було - життя продовжується і, звичайно, добре, що уже нарешті є закон про старост, який ще більше буде підсилений новою редакцією закону про МС, але ми всі розуміємо те, що все, що прописано на папері - це одне, в реальності, при виконанні своїх обов"язків, старостам приходиться бути в різних ситуаціях. І як важливо, щоб всі ми могли вийти з таких лабіринтів фахово, професійно і, головне, щоб у мешканців старостинських округів не похитнулася віра у нас, бо ми є "сильне плече" громади... Важливо, щоб на сайті "Староста профі" ми побудували атмосферу обговорення таких складних ситуацій, які трапляються з нами, при виконанні наших обов"язків і наші не прості ситуації ставали уроком для інших. Дякую п. Олександре за вашу працю.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.