Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Про особливості прийняття проектів регуляторних актів органами місцевого самоврядування в умовах воєнного стану

20.05.2022 р. набув чинності Закон України від 12.05.2022 № № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 2259-ІХ). Він доповнив статтю 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон про воєнний стан) частиною десятою, яка визначила, що у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про регуляторну політику) та Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Частиною другою статті 9 Закону про воєнний стан встановлено, що Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Поруч з цим, стаття 40 Закону про регуляторну політику визначила, що в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, регуляторна діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного стану встановлюються відповідно до Конституції України, Закону про воєнний стан.

  • ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Лише Закон про регуляторну політику визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та встановлює єдиний порядок прийняття проектів регуляторних актів, вимоги до оприлюднення проектів та прийнятих регуляторних актів, підготовки аналізу регуляторного впливу таких проектів, здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, їх перегляду тощо.

Це означає, що з огляду на предмет правового регулювання Закон про регуляторну політику є спеціальним та своїм нормативним змістом визначає всі етапи проходження регуляторного акта: від його планування та проектування до механізмів його подальшого перегляду після прийняття.

Враховуючи ту обставину, що кожен регуляторний акт у визначеній Законом про регуляторну політику процедурі має проходити відповідні етапи, то передбачений Законом №2259-ІХ на період дії воєнного стану виняток щодо непоширення дії Закону про регуляторну політику має стосуватися виключно актів органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб в частині процедури систематизації, відстеження, перегляду тощо, а не проектів таких актів в частині процедури планування, підготовки проекту та аналізу регуляторного впливу до нього, збору пропозицій тощо.

Зроблений умовивід узгоджується із окремими нормами чинних законодавчих актів, які встановлюють особливості сáме прийняття певних категорій регуляторних актів без дотримання процедур, визначених Законом про регуляторну політику в частині щодо проектів актів, зокрема:

▶всі виключення, передбачені статтею 3 Закону про регуляторну політику, у тому числі в частині непоширення дії цього Закону на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів, пов’язаних із запровадженням заходів правового режиму воєнного стану (перелік у статті 8 Закону про воєнний стан);

▶відповідно до підпункту 12.3.8 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України на період дії воєнного чи надзвичайного стану сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, мають право прийняти рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом про регуляторну політику;

▶ до порядку підготовки та прийняття актів, направлених на встановлення особливостей визначення рентної плати за користування надрами для видобування газу природного на період дії воєнного стану не застосовуються процедури, передбачені Законом про регуляторну політику (прикінцеві положення Закону №2261-IX від 12.05.2022 р.);

▶ до порядку підготовки та прийняття актів, спрямованих на встановлення особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану, не застосовуються процедури, передбачені Законом про регуляторну політику (прикінцеві положення Закону №2260-IX від 12.05.2022 р.).

І цей перелік не є вичерпним. Окремої уваги заслуговують формулювання, які використав законодавець у вищенаведених прикладах, а сáме: «непоширення дії закону .. діяльності, пов’язаної з прийняттям актів», «право прийняти рішення без застосування процедур», «до порядку підготовки та прийняття актів не застосовуються процедури».

Натомість, відповідна норма Закону №2259-ІХ не містить таких формулювань, а імперативно відсилає лише до непоширення дії Закону про регуляторну політику виключно на акти (тобто ті, які вже прийняті та є чинними) відповідних органів влади.

Виходячи із комплексного аналізу всіх вищезазначених законодавчих приписів, випливає цілком логічний висновок про те, що визначені Законом №2259-ІХ  обмеження стосуються виключно чинних регуляторних актів і не встановлюють іншого визначеного Законом про регуляторну політику механізму розробки і затвердження проектів регуляторних актів, оскільки щодо проектів регуляторних актів Закон №2259-ІХ не передбачає жодних виключень, як це зроблено в інших нормах та законодавчих актах.

Іншими словами це означає, що всі процедури, пов’язані з підготовкою проектів та прийняттям регуляторних актів, мають здійснюватися відповідно до Закону про регуляторну політику.

Інше ж трактування вказаних норм закону щонайменше суперечитиме ідеї законодавця, який в той же день, окрім Закону №2259-ІХ, прийняв ще окремі рішення щодо процесів прийняття певних категорій актів без застосування процедур, визначених Законом про регуляторну політику.

І наостанок. Старостам буде незайвим взяти до уваги розглянуті у цій публікації внесені законодавчі зміни та враховувати їх при підготовці та прийнятті виконавчим комітетом відповідних регуляторних актів. 


Залишити своє запитання чи коментар:

напишіть першим, наразі ще ніхто не залишив коментарі.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.