Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Про участь старост у виборчому процесі

З набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» від 16.07.2020 р. №805-IX посада старости перестала бути виборною. Це означає, що після проведення цьогорічних місцевих виборів кандидатури старост на затвердження новообраним радам подаватимуть новообрані голови, а жителі сіл, селищ вже не зможуть безпосередньо впливати на перебіг та результати нової процедури.  Не зважаючи на таку досить кардинальну законодавчу новелу, старости щонайменше до завершення виборчого процесу залишатимуться його учасниками та відіграватимуть у ньому ту чи іншу роль, залежно від того, яку вони поставили перед собою мету в контексті цьогорічних місцевих виборах. У цій публікації будуть розглянуті питання, що стосуватимуться місця та ролі старост, які вони можуть займати як суб’єкти виборчого процесу.

  • Необхідно знати! Виборчий процес – це здійснення протягом встановленого періоду часу суб’єктами, визначеними Виборчим кодексом України, виборчих процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та офіційним оголошенням (офіційним оприлюдненням) їх результатів.

Відповідно до статті 22 Виборчого кодексу України (далі - Виборчий кодекс) суб’єктами виборчого процесу місцевих виборів є:

● виборець, який має право голосу на місцевих виборах;

● виборча комісія, уповноважена здійснювати підготовку і проведення місцевих виборів;

● партія (організація партії), яка висунула кандидатів на місцевих виборах;

● кандидат, зареєстрований для участі у місцевих виборах у порядку, встановленому Виборчим кодексом;

● офіційний спостерігач від кандидата чи партії (організації партії) - суб’єкта відповідного виборчого процесу або від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому Виборчим кодексом.

Враховуючи, що староста як посадова особа місцевого самоврядування не може бути офіційним спостерігачем, не може входити до виборчої комісії з підготовки та проведення місцевих виборів, а також являти собою партію (партійну організацію) (пункт 4 частини 3 статті 58; частина 3 статті 34 Виборчого кодексу), староста може бути суб’єктом виборчого процесу місцевих виборів в ролі зареєстрованого кандидата у депутати та/чи на посаду сільського, селищного, міського голови, а також виборця.

Конкретні місце та роль старост у виборчому процесі залежать від того чи іншого сценарію поведінки, який може обрати собі староста. Давайте ж розглянемо найбільш вірогідні з них та з’ясуємо, у чому полягає зміст кожного з них.

Сценарій 1Староста балотується у депутати ради громади

Такий сценарій здебільшого матиме місце в ситуації, за якої у чинних старости та голови громади не склалися службові відносини. У зв’язку з цим, у разі перемоги на виборах староста вбачає доцільність представлення інтересів жителів села, селища в раді громади та у виконавчому комітеті, на засіданні якого матиме право дорадчого голосу. Також цей сценарій може бути цілком реалістичним й за умови, що між старостою та головою громади склалися досить гармонійні службові відносини, але чинний голова не балотуватиметься на посаду сільського, селищного, міського голови, а староста не впевнений, що наступний голова громади внесе його кандидатуру в раду на затвердження.

Сценарій 2Староста балотується на посаду голови громади

Цей сценарій не буде надто поширеним, оскільки використовуватиметься старостами лише в ситуації, за якої службові відносини з чинним головою не склалися та перебували переважно у стані домінуючої конфронтації. За таких обставин староста може розмірковувати, що у разі своєї перемоги на виборах зможе забезпечити демократичний процес призначення старост та ефективне функціонування органів місцевого самоврядування громади.

Хоча цей сценарій може бути цілком прийнятним й за умови, що чинний голова громади, з яким у старост склалися досить плідні службові відносини, на цьогорічних місцевих виборах з тих чи інших причин не балотуватиметься на посаду сільського, селищного, міського голови.

Сценарій 3Староста не балотується на місцевих виборах, але претендує на посаду старости

Вказаний сценарій буде притаманний у тих територіальних громадах, де між старостами та головою громади склалися цілком прийнятні службові відносини. У разі перемоги чинного голови громади на місцевих виборах, останній внесе в раду на затвердження кандидатури тих старост, які допоможуть йому перемогти на виборах голови громади. Очікується, що цей сценарій буде найбільш затребуваним у тих територіальних громадах, які були об’єднані розпорядчими актами Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. Єдиною відмінністю від усієї решти об’єднаних громад буде та обставина, що в ролі старост чи виконувачів їх обов’язків виступатимуть голови об’єднаних Кабінетом міністрів громад (крім адміністративного центру). Такий сценарій може призвести до того, що на посади старост будуть затверджуватися колишні сільські, селищні голови, яких умовно можна віднести до ветеранів місцевого самоврядування. За таких обставин старостат в Україні не зазнає кадрового оновлення, а якась частина територіальних громад «законсервує» себе щонайменше на наступні п’ять років.

Сценарій 4Староста не балотується на місцевих виборах і не претендує на жодну посаду в органах місцевого самоврядування громади

За цим сценарієм діятимуть ті старости, які з різних міркувань не виявили бажання балотуватися на місцевих виборах та й не розраховують у подальшому працювати в органах місцевого самоврядування громади. Здебільшого це будуть старости, які досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування або мають інші плани на майбутнє. Втім, це не позбавляє старост бути зацікавленими в підтримці того чи іншого кандидата в депутати чи на посаду сільського, селищного, міського голови.

Поруч з цим, варто не забувати, що чинний Виборчий кодекс передбачає можливість паралельного балотування на місцевих виборах.

  • Паралельне балотування – це коли один кандидат може балотуватися відразу до рад різних рівнів (міської, районної, обласної), а також на посаду сільського, селищного чи міського голови.

Зокрема, нова редакція частини 4 статті 216 Виборчого кодексу та додана частина 5 до цієї ж статті, які регулюють паралельне балотування визначили, що:

● особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад;

● особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів;

● особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), може одночасно бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі до відповідної сільської, селищної міської ради та/або до відповідної обласної ради;

● особа, висунута кандидатом на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше), може одночасно бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі тільки до відповідної міської ради";

● особа, з урахуванням наведених вище чотирьох вимог, може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад та кандидатом на посаду сільського, селищного чи міського голови шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування.

Більш простою мовою це означає, що:

■ особа може бути висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі не більш ніж до двох рівнів місцевих рад. Тобто, кандидат може балотуватись одночасно у міську та обласну раду, або ж, наприклад, в районну та обласну, а балотуватись одночасно вже до трьох рад – не може;

■ кандидати, які балотуються на посаду сільського, селищного чи міського голови, не можуть одночасно бути висунутими в будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах, тобто є можливість балотуватися на посаду сільського, селищного чи міського голови лише в одному населеному пункті;

■ особи, які балотуються на посаду сільського, селищного чи міського голови в населених пунктах з кількістю виборців менш ніж 75 тисяч, мають можливість одночасно висуватися в депутати відповідної сільської, селищної, міської та/або обласної ради;

■ кандидати на посаду міського голови в населених пунктах з кількістю виборців більш ніж 75 тисяч, одночасно можуть висуватися тільки до відповідної міської ради.

Що стосується висування кандидата у депутати місцевих рад та на посаду сільського, селищного чи міського голови, то воно може здійснюватися  шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування. Це означає, що неприпустимим є варіант, коли, наприклад, кандидата у депутати місцевої ради висуває місцева організація політичної партії, а на посаду сільського, селищного чи міського голови той самий висуватиметься вже шляхом самовисування чи навпаки. 

І наостанок. Пам’ятайте, що чинне виборче законодавство містить приписи, які передбачають обмеження щодо ведення передвиборної агітації. Один із таких приписів стосується й посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема, згідно із пунктом 2 частини 1 статті 57 Виборчого кодексу участь у передвиборній агітації забороняється органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, якщо така особа є кандидатом на відповідних виборах). Як ми бачимо, вказаний припис дає однозначно зрозуміти, що чинний староста, не будучи кандидатом на місцевих виборах, може брати участь у передвиборній агітації виключно у позаробочий час.

 Автор: Врублевський Олександр,                                                                                                                                   експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад


Залишити своє запитання чи коментар:

  • Сценарій №3 я б доповнила ще одним абзацом, що вказаний сценарій буде притаманний і у тих територіальних громадах, де між старостою і головою склалися не дуже "теплі" відносини. Але попри все, староста буде чекати наступного розвитку подій, наприклад, звернення мешканців старостинського округу до новообраної сесії, в порядку місцевої ініціативи, про погодження головою кандидатури старости з мешканцями старостинського округу. Що би там не говорили, які б міфи не складали зацікавлені особи у поширенні негативних відгуків про старост, дуже багато старост внесли величезний вклад у розвиток свого старостинського округу, попри всі складнощі роботи у МС, відносинах між головою ОТГ та ряд інших питань, що стосується роботи на займаній посаді. Такі старости, ідейні старости, не зважаючи ні нащо, йшли до своєї мети - розвитку свого старостинського округу, спромоглися зрушити справи з мертвої точки, пробудити мешканців громади, працювати на результат... І в кінцевому результаті, відкинувши всі протиріччя, на виході ми маємо чудові результати роботи, які не можливо приховати, вони на виду. В цьому випадку мешканці старостинського округу будуть відстоювати свого старосту, а голова мав би прислухатися до жителів громади. У випадку незатвердження діючого старосту на наступні роки, є багато важелів впливу на розвиток громади та дій влади на місцях - це і створення ГО, і повсякденний контроль за діями влади...

    • Адмiнiстратор 04.09.2020 - 17:46

      Дякую пані Ніні за конструктивне доповнення. Передбачаю, що можливими є й інші сценарії розвитку подій на цьогорічних місцевих виборах до органів місцевого самоврядування об'єднаних громад за участі чинних старост. Якщо такі сценарії існуватимуть, чекаємо Ваших повідомлень та коментарів шановні старости.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.