Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Скільки мають коштувати нотаріальні дії, вчинювані старостою?

Питання щодо вчинення старостами нотаріальних дій залишаються актуальними, що є цілком закономірним явищем. Продовжує збільшуватися кількість старост, уповноважених вчиняти нотаріальні дії, а, враховуючи, що старостам доводиться їх здійснювати не так часто, як це має місце щодо традиційних повноважень старости, то, відповідно зростає й кількість питань, що стосується цієї специфічної послуги. До питань, які сьогодні турбують старост, належить й питання вартості вчинюваних ними нотаріальних дій та порядку їх оплати. Тож давайте розглянемо їх в контексті чинного законодавства з урахуванням останніх змін, що стосуються вартості нотаріальних послуг та інші дотичні питання.

Розпочнемо із аналізу деяких норм чинного законодавства, результати проведення якого дозволять нам зрозуміти: для чого, хто і на яких підставах уповноважує старост на вчинення нотаріальних дій?

Для цього проаналізуємо декілька норм чинної редакції Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. №3425-ХІІ, із змінами (далі – Закон № 3425-ХІІ). Зокрема, одна із його норм (частина п’ята статті 1) визначила, що у сільських населених пунктах нотаріальні дії, передбачені статтею 37 Закону № 3425-ХІІ, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Закон № 3425-ХІІ в абзаці першому частини першої статті 37 закріпив вичерпний перелік нотаріальні дій, які можуть вчинятися уповноваженими на це посадовими особами органу місцевого самоврядування у сільських населених пунктах, а сáме:

● вжиття заходів щодо охорони спадкового майна;

● посвідчення заповітів (крім секретних);

● видача дублікатів посвідчених ними документів;

● засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

● засвідчення справжності підпису на документах;

● видача свідоцтва про право на спадщину;

● видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

  • ВАРТО ЗНАТИ! Не зважаючи на наявність у Положенні про старосту пункту, який передбачає вчинення старостою нотаріальних дій, про уповноваження старости на їх вчинення виконавчий комітет ради має прийняти відповідне рішення.

Адже головною метою уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій є максимальне наближення  до жителів старостинських округів послуг, у т.ч. й нотаріальних. Тому, щоб за найбільш затребуваними у сільській місцевості нотаральними послугами не потрібно було їхати в адміністративний центр громади, левову частку їх зможе надавати належним чином уповноважений староста.

А тепер давайте подивимось, що нам скаже Закон № 3425-ХІІ про вартість нотаріальних дій, вчинюваних посадовими особами органів місцевого самоврядування (далі – ОМС). Проведений аналіз Закону № 3425-ХІІ показав, що він містить лише приписи, які стосуються оплати вчинюваних нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами, а сáме:

■ за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються територіальними органами Міністерства юстиції України (стаття 19);

■ приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою. Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін (стаття 31).

Як ми бачимо, питання вартості нотаріальних дій, вчинюваних посадовими особами ОМС на законодавчому рівні залишається неунормованим.

З-поміж підзаконних нормативно-правових актів, якими має керуватися староста при вчиненні нотаріальних дій є Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 р.  № 3306/5, із змінами. Що стосується питання плати за вчинення посадовими особами ОМС нотаріальних дій, то у цьому нормативно-правовому документі про нього згадується двічі. Спочатку в загальному приписі, де сказано, що «Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів» (пункт 2.2. Розділу II. Загальні правила вчинення нотаріальних дій). І ще у пункті 3.28. Розділу IІI. Видача свідоцтв про право на спадщину, зокрема: «У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна посадова особа органу місцевого самоврядування надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій. Така довідка підписується посадовою особою органу місцевого самоврядування та скріплюється печаткою органу місцевого самоврядування.».

Щоб староста міг перевіряти, чи були нотаріальні дії попередньо оплачені в повному обсязі, а також зазначати розмір їх вартості особі, на користь якої передбачається вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії, староста має керуватися певними нормативними документами. Зважаючи на цю обставину, нам необхідно буде їх з’ясувати і означити, щоб ті старости, яких було і ще буде уповноважено на вчинення нотаріальних дій про них знали і за необхідності могли звернути увагу керівництва своєї територіальної громади на необхідність вжиття додаткових заходів щодо професійної підготовки старост за цим напрямом.

До нормативно-правових документів, якими поруч із Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування має керуватися староста при вчиненні нотаріальних дій та визначенні їх вартості належать:

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93, із змінами; 

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р.  № 811, із змінами 

  • ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Враховуючи той факт, що кожне Головне територіальне управління юстиції затверджує власні тарифи на додаткові послуги правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, вартість таких послуг у різних регіонах може бути неоднаковою.

І наостанок, декілька слів про справляння плати за вчинення нотаріальних дій, неясність у що свого часу вніс Указ Президента України № 418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України», з набранням чинності якого втратив чинність інший Указ Президента України, зокрема, «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» від 10.07.1998 р. № 762 (далі – Указ № 762). Втім, з приводу мінімальної плати за вчинення нотаріальних дій Нотаріальна палата України надала відповідні роз’яснення, зміст яких дає зрозуміти, що скасування № 762 не змінює норми законодавства, яким передбачена мінімальна плата за вчинення нотаріальних дій. Це означає, що плата за вчинення нотаріальних дій не може бути меншою за державне мито.  

  • НЕОБХІДНО ЗНАТИ! Раді громади чи її виконавчому комітету немає необхідності встановлювати розміри вартості нотаріальних дій, вчинюваних старостами, оскільки це питання унормовано на національному і регіональному рівнях. За потреби відповідними спеціалістами апарату ради для старост може бути розроблено інструкцію чи пам'ятку, яка деталізує порядок сплати за нотаріальні дії, вчинювані старостою, а також надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями.

Підсумовуючи сказане, хочеться висловити одне побажання, здійснення якого могло б зробити процес надання нотаріальних послуг жителям старостинських округів у територіальних громадах більш деталізованим та процедурно зрозумілим. Для цього, наприклад, Міністерство юстиції України могло б щонайменше розробити методичні рекомендації щодо порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, які враховували результати реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України.

 Автор: Врублевський Олександр,                                                                                                                                    експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад  


Залишити своє запитання чи коментар:

напишіть першим, наразі ще ніхто не залишив коментарі.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.