Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Чи може рада, виконком або голова ОТГ надати в користування - оренду сформовану земельну ділянку за межами населених пунктів фізичній або юридичній особі БЕЗ АУКЦІОНУ? 

Оскільки запитання стосується земельних відносин, то і відповідь на нього будемо шукати з-поміж відповідних приписів чинного Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) та інших дотичних нормативно-правових актів.

Так, частина 1 статті 116 ЗКУ визначила, що «громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону». Іншими словами, підставою для передачі земельної ділянки в оренду конкретному громадянину чи конкретній юридичній особі є рішення органу місцевого самоврядування (ради ОТГ) або результати земельних торгів (аукціону).

Поруч з цим стаття 124 ЗКУ передбачає, що «передача в оренду земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки» (частина 1), а «передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу» (частина 2).

Згадувана вище стаття 122 ЗКУ, а точніше її частина 1 каже, що сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб».

Частина 1 статті 134 ЗКУ визначила, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою статті 134 ЗКУ.

Згідно з їх приписами частини другої статті 134 ЗКУ не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:

■ розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

■ використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів;

■ використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

■ будівництва об’єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів;

■ надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

■ надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

■ розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

■ надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;

■ надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону;

■ надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

■ будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

■ будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об’єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

■ передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;

■ надання земельних ділянок суб’єктам господарювання, що реалізують відповідно до Закону України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим» зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти. Надання такої земельної ділянки у власність здійснюється згідно із законодавством після завершення строку реалізації інвестиційного проекту за умови виконання суб’єктом господарювання договору про умови реалізації цього інвестиційного проекту на території Автономної Республіки Крим;

■ передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності;

■ надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків;

■ надання земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

■ надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, що обмежують масив), відповідно до статті 37-1 ЗКУ;

■ надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення.

Земельні торги також не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 ЗКУ, а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу. Земельні торги не проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (частина 3 статті 134 ЗКУ).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що сільські, селищні, міські ради мають відповідні повноваження, які дозволяють їм у випадках, визначених чинним ЗКУ надавати в оренду (користування) земельні ділянки комунальної власності за межами населених пунктів, у т.ч. й без проведення земельних торгів (аукціону).

Під земельними ділянками комунальної власності за межами населених пунктів необхідно вважати ті земельні ділянки, які ОТГ отримали відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад». Земельними ділянками з іншим цільовим призначенням, зокрема, тими, що не були передані у комунальну власність ОТГ, до врегулювання цього питання на законодавчому рівні, ради об'єднаних громад не належать до суб'єктів, які мають право ними розпоряджатися. 

  • Пане Олександре, як Ви ставитеся до ідеї підготувати фахову статтю про питання розпорядження радами ОТГ землями за межами населених пунктів? Щоб там були розглянуті питання про те, як це відбувається сьогодні та на що можна розраховувати, якщо буде прийнято відповідний закон.

    • Адміністратор 13.05.2020 - 16:57

      Позитивно. Враховуючи, що деякі напрацювання у мене вже є, то за декілька днів рубрика ФАХОВІ СТАТТІ зможе поповнитися ще однією тематичною публікацією.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.