Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Чи може заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради займатися іншою діяльністю поза межами своєї основної роботи? 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначив, що посади заступників голови з питань діяльності виконавчих органів (сільського, селищного, міського голови) відноситься до виборних посад в органах місцевого самоврядування, призначення на які здійснюється шляхом прийняття рішення відповідною радою (статті 3, 10). Статтею 12 цього ж Закону встановлено, що на посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі виборних посад, поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріпив припис, відповідно до якого виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб (частини 3 статті 51). Частиною 7 статті 51 цього ж Закону передбачено, що на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, в тому числі на заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), а саме неможливість:

● бути депутатом будь-якої ради,

● суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах,

● займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Отже, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який на постійній основі входить до складу виконавчого комітету відповідної ради, не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

  • Яку відповідальність передбачають закони за невиконання заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради рішення тієї ж ради?

    • Адміністратор 22.02.2021 - 15:20

      Стаття 19 Конституції України визначила, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, у тому числі й виборні, до яких належить й посада заступника сільського, селищного, міського голови, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
      Стаття 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» закріпила припис, відповідно до якого основним обов’язком посадової особи є додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, а також забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування. Зі змісту наведеної норми випливає, що заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради зобов’язаний виконувати рішення відповідної селищної ради. В протилежному випадку, невиконання заступником голови актів органів місцевого самоврядування, до яких належать й рішення відповідної місцевої ради, може розцінюватися як порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування. За порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування особи можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, як це передбачає стаття 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». У такому випадку селищний голова за порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування (невиконання своїх посадових обов’язків тощо), невиконання відповідних рішень ради може порушити перед відповідною радою питання про звільнення з посади такого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.