Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

На території громади працює комунальне підприємство, яке надає послуги населеню громади з водопостачання, вивозу ТПВ, тощо. Чи має право громада заборонити комунальному підприємству приймати комунальні платежі через касу підприємства, чи населення вправі самі вибирати де здійснювати плату?

Описана у запитанні ситуація частково демонструє відносини між надавачами та отримувачами класичних послуг, які надаються здебільшого комунальними підприємствами. Відносини надавачів комунальних послуг та їх отримувачів сьогодні унормовуються Законом України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 р. №2189-VIII         Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 

Відповідно до його положень надавачем комунальних послуг йменується виконавець комунальної послуги, тобто суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору, а споживачем - індивідуальний споживач, тобто фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримують житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги (стаття 1).

Зверніть увагу, що відповідно до статті 12 Закону №2189-VIII надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Це означає, що між громадянами як споживачами послуг та комунальним підприємством як виконавцем комунальної послуги укладається договір про надання житлово-комунальної послуги, істотними умовами договору є:

● перелік послуг;

● вимоги до якості послуг;

● права і обов’язки сторін;

● відповідальність сторін за порушення договору;

● ціна послуги;

● порядок оплати послуги;

● порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;

● строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

Як ми бачимо з наведеного переліку, порядок оплати послуги є істотною, тобто обов’язковою умовою договору про надання житлово-комунальної послуги. Тому не виключено, що оплата комунальних послуг у вашому випадку має здійснюватися сáме через касу підприємства як єдино можливий спосіб оплати, який визначено відповідними договорами. Для остаточної відповіді було б доречно подивитися текст тих пунктів договору, що визначають спосіб оплати. Однак, якщо договором передбачено й інші способи оплати за надавані послуги, то споживачі вправі самі обирати для себе зручний спосіб та сплачувати поза касою підприємства. Якщо ж підприємство заперечуватиме проти цього, то це має вважатися порушенням умов договору збоку комунального підприємства в частині прийняття платежів від споживачів за надані послуги.

 • Тобто, якщо в договорі вказано "оплата послуг здійснюється готівкою через каси банківських установ або виконавця послуг з видачею платіжного документа, оформленого в установленому законодавством порядку", то споживач має право вибору де йому платити і рада не має заборонити плату в касу підприємства?

  • Адміністратор 21.05.2020 - 10:06

   Так, відповідно до змісту наведеного вище формулювання споживач має право вибору.
   Поруч з цим, варто звернути увагу на ту обставину, що рада не вправі забороняти те, про що вже домовилися сторони, уклавши відповідний договір. Іншими словами, рада не має права втручатися у договірні відносини сторін і зобов'язувати їх робити щось чи утримуватися від якихось дій.

 • Цікаво, а чи можуть споживачі в описаній вище ситуації сплачувати за послуги через Інтернет?

  • Адміністратор 24.05.2020 - 17:53

   Можуть, оскільки каса банківської установи може бути реальною (в приміщенні банку) або віртуальною (в мережі Інтернет). Незалежно від того, через яку касу було здійснено платіж, гроші потрапляють на відповідний банківський рахунок підприємства. Що стосується платіжних документів, то за результатами сплати через Інтернет електронну квитанцію відразу можна зберегти на своєму комп'ютері чи спрямувати на свою поштову скриньку. За необхідності таку квитанцію можна буде роздрукувати чи повідомити заінтересованим особам її унікальний номер.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.