Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Рада прийняла рішення про затвердження технічної документації на земельну ділянку під будівлею та передачу у приватну власність (замість постійного користування) комунальному підприємству. Чи можливо відмінити це рішення? 

Після прийняття радою рішення в контексті поставленого запитання є два можливих сценарії.

1. Зупинення рішення ради

Зупинення рішень ради є наслідком правового реагування сільського, селищного голови на рішення, що були прийняті радою. Таке право сільського, селищного, міського голови передбачено відповідними нормами закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280/97-ВР), а саме:

● рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності (частина 4 статті 59);

Зупинення рішень ради є інструментом оперативного впливу сільського, селищного голови на рішення, які приймаються не лише сільською, селищною радою, але й виконавчим комітетом.

2) Зміна та скасування рішень ради

Зміна рішень ради передбачає внесення змін та/чи доповнень до раніше прийнятих актів радою, яка їх раніше ухвалила. Для цього не приймається новий нормативний акт на заміну чинного, а також чинний акт не скасовується. Натомість ухвалюється рішення про внесення до нормативного акту необхідних змін та/чи доповнень. Іншими словами, якась частина нормативного акту редакційно змінюється, а окремі норми чи їх складові (частини, пункти, підпункти, абзаци) доповнюються новим текстом.

Що стосується скасування рішень ради, то його наслідком є припинення дії відповідних раніше прийнятих актів. В контексті наявного у ради повноваження здійснювати правотворчу діяльність постає цілком логічне запитання: які рішення рада має право змінювати та скасовувати, а які ні?

Конституційний Суд України (дала – КСУ) у своєму Рішенні № 7-рп/2009 стосовно права ОМС скасовувати свої раніше прийняті рішення та вносити до них зміни зробив висновок, що ОМС має право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як видно із наведеного висновку, який має загальний характер, дати однозначні відповіді на поставлені вище запитання неможливо. Зважаючи на цю обставину, спробуємо відшукати відповіді на них в мотивувальній частині вказаного Рішення КСУ. Так, КСУ вважає, що:

● за ОМС законодавцем закріплюється право на зміну та скасування власних рішень. Таке право випливає із конституційного повноваження ОМС самостійно вирішувати питання місцевого значення шляхом прийняття рішень, що є обов’язковими до виконання на відповідній території, оскільки вони є суб’єктами правотворчості, яка передбачає право формування приписів, їх зміну, доповнення чи скасування. Це узгоджується із правовою позицією КСУ, викладеною у Рішенні від 3 жовтня 1997 року № 4-зп у справі про набуття чинності Конституцією України, що конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не визначено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше (абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини вказаного Рішення);

● зі змісту частини другої статті 144 Конституції України та частини десятої статті 59 Закону № 280/97-ВР вбачається, що рішення ОМС та їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з ініціативи заінтересованих осіб судом загальної юрисдикції, тобто в судовому порядку. Однак, це не позбавляє ОМС права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України).

● в Конституції України закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність (стаття 3). ОМС є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами (стаття 74 Закону № 280/97-ВР). Таким чином, ОМС не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між ОМС і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення, що узгоджується з правовою позицією, викладеною в абзаці другому пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року № 1-зп.

● ненормативні правові акти ОМС є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Як видно із змісту наведених роз’яснень Конституційного Суду України, у ради завжди є можливість виправити раніше допущені помилки при ухваленні відповідного рішення. 

  • Якщо документально відбулася передача земельної ділянки у власність, то цим самим і вичерпався акт ради фактом його виконання. А якщо рада порушила закон чи регламент при прийнятті такого рішення, то як тоді бути із уже переданими ділянками на підставі таких рішень? Чи можливо у такому випадку рішення ради визнати незаконними? Якщо так, то хто це може зробити?

    • Адміністратор 08.05.2020 - 17:06

      У такому випадку рішення ради про передачу земельних ділянок у власність або у користування може бути визнано незаконним виключно судом в порядку адміністративного судочинства. А якщо оспорюється не допущені радою порушення закону чи регламенту при ухваленні відповідного рішення, а право - кому належить право власності або право користування, тоді в порядку цивільного судочинства.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.