Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Чи можуть депутати селищної ради прийняти рішення про резервування земельної ділянки комунальної власності за межами населеного пункту, яка передана в ОТГ для учасників АТО або працівників соціальної сфери, а не проводити миттєве розпаювання землі? 

Так, може. Це випливає із відповідних повноважень ради, що визначені чинним Земельним кодексом України щодо розпорядження земельними ділянками та витягу з протоколу № 90 засідання Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р., згідно із яким з участю органів місцевого самоврядування здійснюється резервування земельних ділянок та їх відведення учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції.

Варто зазначити, що такі громадяни знаходяться під опікою держави та мають право на отримання встановлених законодавством пільг та компенсацій. Серед інших, їм надаються пільги в частині першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Виділення земельних ділянок громадянам України – учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції здійснюється в порядку ст. 118 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ). Про першочерговий розгляд звернень таких громадян територіальними органами Держгеокадастру наголошується у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 989-р. Див.: https://www.kmu.gov.ua/npas/248461824

Сподіваюся, наведена нижче процедура резервування земельних ділянок та їх відведення учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції допоможе більш широко з’ясувати сутність відповіді на означене запитання в цілому.

Процедура отримання земельних ділянок. У випадку нереалізації дотепер свого права на безоплатну приватизацію земельних ділянок учасник АТО (члени його сім’ї) мають можливість здійснити це в порядку, передбаченому чинним земельним законодавством. Для цього захиснику Вітчизни (членам його сім’ї) необхідно звернутися до відповідної сільської (селищної), міської ради у випадку розташування бажаної земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва в межах населених пунктів. Якщо ж земельна ділянка сільськогосподарського призначення знаходиться за межами населених пунктів, слід звертатися до територіальних органів Держгеокадастру в області.

При цьому учасник АТО, крім заяви (клопотання) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, повинен надати органу, уповноваженому розпоряджатися земельними ділянками, графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, та документ, що посвідчує його участь в АТО (посвідчення, довідку).

Якщо особа бажає отримати земельну ділянку для ведення фермерського господарства – крім згаданих вище документів необхідно також подати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої у аграрному навчальному закладі.

Після отримання необхідного пакету документів відповідний орган протягом строку не більше одного місяця розглядає клопотання і надає дозвіл або відмову на розробку проекту землеустрою.

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Після розробки проект землеустрою узгоджується з місцевим управлінням земельних ресурсів (за місцезнаходженням ділянки).

Погоджений проект землеустрою надсилається відповідному органу виконавчої влади або місцевого самоврядування (якому до цього направлявся пакет документів для отримання ділянки), який протягом строку не більше ніж 2 тижні з дня отримання проекту (а якщо необхідно провести обов’язкову землевпорядну експертизу – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення щодо затвердження проекту землеустрою і передання земельної ділянки у власність.

Щодо вибору земельної ділянки. Практика свідчить, що за звичайних умов людині, необізнаній в усіх нюансах кадастрової політики, нелегко знайти «вільну» земельну ділянку державної або комунальної власності. Перш ніж розпочинати цю роботу, варто визначитись з бажаним цільовим призначенням майбутньої земельної ділянки та у якому районі вона має бути розташована. А далі звернутися до територіального органу Держгеокадастру України/відділу містобудування та архітектури органу місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем розташування земельної ділянки.

Важливим є питання щодо резервування земель для учасників антитерористичної операції. Першочерговий розгляд звернень учасників антитерористичної операції територіальними органами Держгеокадастру закріплений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. №898-р, на виконання якого Головними управліннями Держгеокадастру в областях мали бути визначені масиви земель державної та комунальної власності, придатні для ведення садівництва та особистого селянського господарства, для подальшого надання військовослужбовцям у розрізі районів та територіальних громад. Після цього, кожне Головне управління Держгеокадастру в області мало оприлюднити перелік зарезервованих земельних масивів, що можуть бути використані для наступного виділення учасникам АТО.

Земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб відповідно до частини першої статті 122 ЗКУ передають сільські, селищні, міські ради.

Слід зазначити, що для визначення загальної площі земель державної та комунальної власності, необхідних для реалізації конституційних прав учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на отримання земельних ділянок в межах норм безоплатної приватизації, необхідні точні дані про кількість учасників антитерористичної операції та місце їх проживання. Поруч з цим, відсутність списків учасників антитерористичної операції унеможливлює планування потреби в земельних ділянках по кожному населеному пункту. Визначення додаткових масивів земель комунальної власності можливо шляхом добровільної відмови від права постійного користування або вилучення земельних ділянок державних підприємств, установ та організацій, які не використовують їх за цільовим призначенням в межах населених пунктів.

Із проектом рішення про резервування масиву земельних ділянок для учасників АТО можна ознайомитися за цим посиланням: https://bit.ly/35HrqSJ

  • А працівникам соціальної сфери?

    • Адміністратор 08.05.2020 - 15:00

      Процедурно порядок передачі земельних ділянок у власність або у користування громадянам є приблизно однаковим. Відмінності можуть стосуватися залежно від того, до якої сфери чи категорії працівників належатимуть відповідно до чинного законодавства конкретні жителі того чи іншого населеного пункту та черговості задоволення поданих ними заяв.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.