Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Які процедурні права та обов'язки старости має визначати регламент роботи виконавчого комітету ради ОТГ? 

Ні чинний ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ні будь-який інший нормативно-правовий акт не дає відповіді на поставлене запитання. Передусім, це спричинено тим, що у законі про місцеве самоврядування навіть словосполучення «регламент виконавчого комітету» жодного разу не згадується, вже не кажучи про структуру чи якісь інші вимоги, що мали би визначати хоча б орієнтовний зміст цього процедурного документу.

Що стосується наявних в об’єднаних громадах регламентів роботи виконавчого комітету, то на практиці регламенти виконавчих комітетів здебільшого готуються за образом та подобою регламенту ради, структура якого, до речі, є теж нормативно неврегульованою. Однак, якщо провести вибіркове дослідження текстів чинних регламентів роботи, принаймні декількох виконавчих комітетів рад ОТГ, то можна переконатися, що права та обов'язки членів виконкому є відносно схожими. Так, члени виконавчих комітетів здебільшого мають такі права:

- ознайомлюватися з планом роботи виконкому, Положенням та Регламентом його роботи;

- ознайомлюватися з порядком денним, проектами рішень, додатками до них та відповідними супровідними документами; 

- вносити пропозиції до порядку денного та ініціювати розгляд того чи іншого питання;

- ставити запитання під час засідання та отримувати від доповідачів відповіді та роз'яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету;

- ознайомлюватися з протоколом засідання виконкому;

- ознайомлюватися з рішеннями виконкому, отримувати їх завірені копії.

Поруч з цим, члени виконкомів мають й певні обовязки. Так, вони зобов’язані:

- брати участь у роботі виконкому;

- дотримуватись вимог регламенту та чинного законодавства;

- виконувати доручення виконавчого комітету, визначенні його рішенням (рішеннями) тощо.

В підведення підсумку зазначу, що до тих пір, доки законодавчо не буде визначено вимоги до регламенту роботи виконавчого комітету та/чи затверджено примірний/типовий регламент, місцеві ради визначатимуть структуру та зміст цього локального нормативно-правового акта на власний розсуд .

  • Ви пишете, що члени виконкому мають право ознайомлюватися з планом роботи виконкому, Положенням та Регламентом його роботи. В нашій об'єднаній громаді виконком керується затвердженим радою Регламентом про його роботу, а Положення про виконком у нас немає. Воно теж має бути? Проясніть будь ласка ситуацію.

    • Адміністратор 09.02.2020 - 12:09

      Чинний Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" прямо не зазначає, що порядок діяльності виконавчого комітету має визначатися якимось конкретним документом. Простими словами, це питання залишилося поза увагою базового закону про місцеве самоврядування. Зважаючи на цю обставину, та з метою необхідності упорядкування діяльності виконкому місцеві ради за примірний зразок здебільшого використовують вже наявний регламент ради, який мав бути затверджений не пізніш як на другій сесії відповідної ради. Що стосується того, як цей документ називають ради- регламент чи положення, це вже справа їх тих чи інших уподобань. Хоча практиці відомі й непоодинокі випадки, коли регламент роботи виконавчого комітету було затверджено рішенням самого ж виконавчого комітету.

  • То коли ми маємо таку невизначеність в законі, то не варто допустити, щоб вона перекочувала в те нове законодавства, про яке писали мінрегійони.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.