Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Голова ОТГ має звітувати перед жителями громади тільки в центральній садибі чи повинен і в кожному старостинському окрузі прозвітувати про свою роботу? 

Частина 6 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначила, що сільський, селищний, міський голова при здійсненні наданих йому повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. Для виконання цього припису інша норма вказаного закону закріпила обов'язок сільських, селищних, міських голів не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами (частина 7 ст. 42). А ось процедуру, за якою має відбуватися звітування голів перед територіальною громадою ні цей, ні інші закони не регламентують. Свого часу, Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування стосовно процедури звітування сільським, селищним, міським головою та депутатами сільської, селищної, міської ради перед відповідною територіальною громадою, підготував роз'яснення (протокол №26 від 07.10.2015 р.), в якому, зокрема, надаються відповіді на такі запитання:

- чи повинен сільський, селищний, міський голова дати оголошення про час і місце подання звіту?

- чи можна звітувати неодноразово протягом року?

- чи повинен звіт сільського, селищного, міського голови мати письмову форму і чи має право громадянин звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання копій відповідного звіту?

Як ми бачимо, поставленне автором запитання щодо географії звітування головою ОТГ не входило в перелік тих питань, щодо яких Комітет після проведення попереднього дослідження надав відповідні роз'яснення. 

Враховуючи ту ситуацію, що ОТГ складається з центральної садиби та декількох старостинських округів, то рада ОТГ мала б процедуру звітування голови деталізувати або в Статуті об'єднаної територіальної громади, або окремим положенням. Також іноді на практиці застосовується підхід, за якого загальні норми щодо звітування голови розміщуються в Статуті громади, а саму процедуру розписують в окремому нормативному акті, затвердженому рішенням місцевої ради.

З огляду на можливі способи унормування цього питання на місцях, автору поставленого запитання варто проаналізувати положення Статуту та за необхідності з'ясувати в секретаріаті ради наявність окремого документа щодо порядку звітування голови ОТГ перед територіальною громадою. В деяких громадах такий документ має комплексний характер, оскільки передбачає порядок звітування і голови, і депутатів відповідної ради.

З текстом вказаного вище роз'яснення Комітету Верховної Ради України можна ознайомитися за цим посиланням: http://vassr.org/node/2281

 • А як бути в ситуації, коли в статуті територіальної громади процедура звітування голови ОТГ не розписана, а окреме рішення ради з цього питання взагалі відсутнє?

  • Адміністратор 08.02.2020 - 19:18

   В такій ситуації, враховуючи, що відсутність деталізованої процедури звітування голови ОТГ потенційно порушує законне право жителів кожного із наявних старостинських округів бути присутнім на відкритій зустрічі під час звітування голови, можна було б вирішити, наприклад, у такий спосіб. Передбачаю, що жителі кожного старостинського округу бажали б заслухати звіт голови ОТГ за місцем свого проживання. Іншими словами, щоб голова ОТГ прозвітував у кожному старостинському окрузі. Це було, логічно та справедливо, принаймні з точки зору розуміння жителями сіл місцевої демократії - "ми Вас шановний голове обрали, приїдьте будь-ласка до нас і прозвітуйте. Багато не вимагаємо, одного разу на рік буде цілком достатньо ...". Але для того, щоб це втілити в життя, старостам варто провести збори громадян та за їх результатами звернутися в порядку місцевої ініціативи до ради ОТГ з пропозицією підготувати та затвердити порядок звітування голови ОТГ, який враховував би інтереси жителів наявних старостинських округів, включаючи й географію звітування.

 • Підкажіть будь ласка, як реалізувати Вашу пораду, коли в нашій ОТГ виключне право скликати загальні збори громадян має тільки сільський голова, ініціативні групи в населених пунктах та ОСН?

  • Адміністратор 09.02.2020 - 13:49

   В ситуації, коли старосту не наділено правом безпосередньо скликати загальні збори, він може організувати їх проведення опосередковано. Іншими словами, за допомогою тих суб'єктів, які відповідно до Статуту територіальної громади та/чи Положення про загальні збори громадян, мають таке право, наприклад:
   - за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на відповідній території;
   - за пропозицією ініціативної групи населеного пункту, що входить до складу відповідного старостинського округу.
   Тут визначальним має бути не те, хто скликав загальні збори громадян, а їх дієвість - яке рішення було ухвалено за результатами їх проведення та чи спонукало воно повноважних суб'єктів територіальної громади до вирішення означеної проблеми.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.