Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Якими нормативними актами має керуватися староста при організації звітування про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами? 

Перш за все, потрібно пам'ятати про припис Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", який визначив, що староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами (частина 3 статті 54-1). Це означає, що староста має прозвітувати мінімум один раз на рік. Що стосується інших нормативних актів, якими має керуватися староста при організації свого звітування, то ними можуть бути такі локальні акти:

- Статут територіальної громади (в частині звітування виборних посадових осіб);

- рішення ради ОТГ, які визначають порядок звітування виборних посадових осіб;

- Положення про старосту ( в частині щодо порядку звітування).

 • А як бути в ситуації, коли ні статутом, ні рішеннями ради, ні положенням про старосту це питання до цих пір в нашій ОТГ так і не було врегульовано?

  • Адміністратор 19.02.2020 - 14:43

   Як кажуть: "на Нема й суду нема". У такій ситуації староста може організовувати відкриту зустріч з громадянами на власний розсуд. А щоб не придумувати деякі речі щодо організації зустрічі для звітування заново, за орієнтир можна взяти приписи статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", яка визначила (цитую):

   "Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними

   1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

   2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

   3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

   4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

   5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради.

   6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

   7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.

   8. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.".

 • В нас також немає прописаного механізму звіту перед громадою і попри все, кожного року, відколи староста, звітую перед жителями старостинського округу. Стараюся максимально всіх повідомити про свій звіт: розміщую інформацію на сайті ОТГ, в групі у фейсбуці, священник в церкві повідомляє людей, на всіх шести інформаційних дошках, які облаштовані на автобусних зупинках, вивішую оголошення і листоноша в кожне домогосподарство розносить запрошення на звіт старости.
  Про що звітую... По перше, стараюся бути максимально відвертою в усіх питаннях із жителями округу, звітую про всі кошти, які були потрачені на старостинському окрузі, говорю про те що вдалося зробити і що не вдалося, які причини невдачі. Говорю про свої плани на майбутнє, щодо робіт на старостинському окрузі, раджуся з громадою і не перестаю дякувати всім за розуміння, співпрацю, активність в житті громади, не противлюся, якщо є якісь зауваження в роботі, бо вважаю, що це є найбільший приклад демократії, якщо спілкуватися із людьми на рівні, розуміти одне одного, прислухатися одне до одного...

 • А у нас цей механізм прописано в Положенні про старосту. Його просто переписали з рішення, яке свого часу було затверджено радою для депутатів ради та голови ОТГ.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.