Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Чи може староста бути засновником громадської організації, яку планується створити як неприбуткову, а також входити до складу правління такої організації чи займати у ній посади на громадських засадах?

Знайти відповідь на поставлене запитання нам допоможуть деякі законодавчі приписи, що визначають обсяг відповідних заборон в частині суміщення службової діяльності як старост безпосередньо, так і посадових осіб місцевого самоврядування в цілому.

Так, частина 6 статті 14-1 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» визначила, що староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
Поруч з цим, стаття 25 закону «Про запобігання корупції» дещо деталізувала обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Зокрема, посадовим особам місцевого самоврядування забороняється:

● займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

● входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

В контексті поставленого запитання та з огляду на перелік наведених вище законодавчих обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, можна зробити такі висновки:

► староста може бути співзасновником громадської організації із статусом неприбутковості;

► староста може входити до складу правління громадської організації із статусом неприбутковості;

► старості забороняється займати будь-які посади в громадській організації із статусом неприбутковості, у т.ч. на громадських засадах.

 • Доброго дня! Ви зазначили, що староста може бути співзасновником громадської організації із статусом неприбутковості. Це означає, що староста не може бути одноосібним засновником, а може бути засновником ГО тільки разом з іншими особами. Прошу уточнити.

  • Адміністратор 24.04.2020 - 11:37

   Ви зробили правильний висновок. Адже, якщо відкрити закон "Про громадські об'єднання", то там можна буде знайти один припис, який визначив, що засновниками громадської організації зі статусом юридичної особи має бути не менше двох осіб (частина 3 статті 7). Це означає, що для підготовки пакету документів для подачі на державну реєстрацію громадської організації старості потрібно буде у своїй ініціативі заручитися підтримкою як мінімум ще однієї особи.

 • А чи існують якісь спеціальні вимоги до тієї особи, яка разом із старостою буде виступати засновником громадської організації?

  • Адміністратор 24.04.2020 - 12:44

   Якихось спеціальних вимог не існує. Втім, є дві загальних законних вимоги, згідно із якими:
   ● засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років;
   ● засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною (частини 1 і 6 статті 7 закону "Про громадські об'єднання").

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.