Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Запитання:

Підкажіть будь-ласка, якими нормативними актами потрібно керуватися при підготовці штатного розпису наявних в громаді ОМС? 

Свого часу при підготовці штатних розписів органам місцевого самоврядування рекомендувалося використовувати штатні нормативи, визначені постановою КМУ «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 03.12.97 р. № 1349. Втім, з 01.01.2015 р. ця постанова втратила чинність на підставі іншої постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 26.11.2014 р. № 664.

Іншого нормативно-правового документа, який врегулював би чисельність працівників та штати органів місцевого самоврядування, досі не було прийнято.

Водночас із п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР випливає, що затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання є виключною компетенцією сільської, селищної, міської ради. Згідно із вимогами самоврядного законодавства, пропозиції щодо зазначених питань має вносити голова, а затверджувати їх має рада на своїх пленарних засіданнях.

Отже, органи місцевого самоврядування мають право розробляти та затверджувати свої штати, виходячи з місцевих умов і можливостей. Не заперечують проти цього Нацдержслужба та Мінрегіон (див. листи від 23.07.2015 р. № 3946/13-15 та 07.08.2015 р. № 8/13-284-15 відповідно).

Проте вводити до штатного розпису варто лише ті посади, для яких постановою КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 визначені посадові оклади (див. додатки 48 — 54, 57 до цієї постанови https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-п#n339 ).

Зверніть увагу, що чисельність працівників установи, яка пропонуватиметься до затвердження за штатним розписом, має бути приведено у відповідність до визначеного фонду оплати праці з дотриманням режиму наджорсткої економії (див. пп. 20 і 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п#Text ).

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.